Innsynshindrende folie

Innsynshindrende folie hindrer innsyn helt eller delvis. 

All vår innsynshindrende folie kleber elektrostatisk, dvs. at den henger på glasset uten lim. Den tas ned og settes opp igjen uten problemer og uten å skade glasset.