Tapeter de fleste kjenner fra før

I gruppen vanlige tapeter finner du de typiske veggtapetene du finner hos en hver tapetforhandler. Vi har gruppert noen etter utseende, andre etter navn på kolleksjonen de tilhører. Fibertapeter eller tapet med fiber bakside er tapeter som ikke behøver fuktes før de settes opp, man smører bare limet på veggen og setter så tapetlengden tørr opp i dette. Tapet med papirbakside eller rene papirtapeter må alltid fuktes og få svelle noen minutter før de settes opp. 

Vanlige tapeter