HERDINS LAKKBEIS 300ML

HERDINS LAKKBEIS 300ML
Varenr.
H30601116
Lager
Velg varians
Pris
Fra kr 89,00
Enhet
FL

Kvantumsrabatt

Loading...
  • HERDINS LAKKBEIS 300ML
  • lakkbeis fargekart furu
Herdins lakkbeis, nå på tilbud hos homemaker.no

Herdins Lakkbeis er transparent og fremhever treets naturlige struktur (ikke nr. 700 hvit).

Herdins Lakkbeis har en meget god vedheft, også på tidligere behandlede overflater. Herdins Lakkbeis kan tynnes med f.eks. rødsprit eller tynner basert på etanol. Alle farger unntatt nr. 700 hvit kan blandes med hverandre.

Innhold
Løselige beisfargestoffer, etanol, xylen, etylacetat, isobutanol og alkydsammensetning.

Forpakning
Plastboks, 300 ml. Plastflaske, 1 liter.

Forbruk/dosering
300 ml er nok til  ca. 3 m². 1 liter Lakkbeis er nok til ca. 10 m².

Tørketid
Tørketid ca. 2 timer ved 20 °C. Lakkbeiset overflate kan overlakkeres 
etter ca. 24 timer.

Glans
Lakkbeisens glans varierer med underlaget.

Løsningsmiddel
Xylen, etanol, etylacetat.

Rengjøring av verktøy
Stryk av pensler og andre redskaper så mye som mulig. Rengjør deretter 
verktøyet i tynner basert på etanol, eller bruk rødsprit.

Håndtering og lagring
Sørg for god ventilasjon. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå oppvarming, gnister og åpen ild. Unngå innånding av damp. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være nødvendig. Lagring skal skje iht. forskriften om brannfarlige varer. Oppbevares som brannfarlig væske.

Avfallshåndtering
Beis og rensevæske som er til overs skal leveres til miljøstasjon som løsemiddelbasert malingsavfall.

Dokumenter

Størrelse: 1,2 MB